Meedoe training voor ouders en belangstellenden

Als  afsluiting hebben we een meedoe training georganiseerd voor ouders en belangstellenden. Er waren 50 mensen om samen met ons het stichten te sluiten.

De foto’s staan in het fotoalbum

2016-Meedoe-fotoalbum

Zwemmen

2016-zwemmen

Wij willen toch nog een poging wagen om het HMS zwemmen te organiseren

A.s. woensdag 20 juli van 14.00 tot 16.30 uur

Opgeven bij chantal.hoof@ziggo.nl zie bijlage

Met vriendelijke groeten,

namens activiteiten commissie HMS (Chantal, Cindy en Cathy)

HMS organiseert een zwemuitje voor alle leden die in het bezit zijn van een zwemdiploma.

Indien het kind geen zwemdiploma heeft, graag een ouder/verzorger mee, als extra begeleiding

Wanneer: woensdag  20 juli van 14 tot 16.30 uur

Waar: Zwembad Aquadintel

Opgeven via chantal.hoof@ziggo.nl

Graag in het bericht het volgende vermelden

Naam Lid :……………………………………………………………………………………..

Heeft wel of geen zwemabonnement

06 nummer waar op een ouder/verzorger te bereiken is.

Ja, ik wil mee als begeleiding, naam: ………………………………………………..

Download het formulier: 2016 – zwemmen

HMS DINTELOORD SLUIT ZEER SUCCESVOL WEDSTRIJDSEIZOEN

Afgelopen zaterdag heeft HMS Dinteloord wedstrijdseizoen 2015 – 2016 afgesloten met een districtfinale. Zij turnen bij HMS op het hoogste regionale niveau.

De turnsters hebben uitzonderlijk goed geturnd dit seizoen.

De jongste meisjes instap D2: Kristel Franke, Grace de Jong, Sanne Schillemans en Fenne Donkers hebben hun eerste officiële jaar bij de KNGU geturnd. De laatste 2 behaalde zelfs een ereplaats Sanne 2e en Fenne 3e in hun categorie.

Instap D3: Sabrina van der Sluijs haalde op het Regiokampioenschap een mooie 3e plaats

Pupil 1 D2: Sophie Dam 5e plaats en Amélie Harmsen een 2e plaats en regiokampioen 2016 op brug

Pupil 1 D1: Anniek den Breejen had zich geplaatst voor alle wedstrijden en behaalde op sprong nog een mooie 2e plaats.

Pupil 2 D1 : Dunya van der Reest heeft de sterren van de hemel geturnd dit seizoen, overal voor geplaatst. Zij behaalde toestel regiokampioen 2016 op het toestel balk, 2x zilver en 1x brons

Jeugd 1 D2: Pasqalle Soeters, toestelregio kampioen 2016 op het toestel sprong en allebei de voorwedstrijden een 1e plaats en Marleen van Gorkom ook geplaatst voor alle wedstrijden, werd toestel regiokampioen 2016 op het toestel Brug.

Jeugd 1 D3: Kayleigh Bremen had zich ook geplaatst voor alle wedstrijden, zij behaalde een mooie 2e plaats op een voorwedstrijd.

Jeugd G 5e divisie: Chayenne van Hoof heeft op balk een 3e plaats behaald en zich ook  geplaatst voor alle wedstrijden.

Junior E 4e divisie: Cheyenne Dongen alle wedstrijden geturnd behaalde zelfs op de districtfinale een schitterende 7e plaats, een voorwedstrijd 3e en regiotoestel kampioen 2016 op het toestel vloer.

Districtfinales zijn wedstrijden waar je je voor kan plaatsen vanuit de provincies Noord Brabant, Zeeland en Limburg. Het is dan ook een geweldige prestatie als je hiervoor geplaatst bent.

Anniek, Dunya, Pasqalle, Marleen, Chayenne en Cheyenne hebben dit gehaald.

HMS behaalde 18 medailles dit seizoen.

Er zijn tot de vakantie op maandag jong talent trainingen voor kinderen die willen gaan turnen.

Deze trainingen zijn op maandag van 16.00 tot 17.30 uur voor meisjes vanaf 2010.

 

Als u denkt dat uw dochter hiervoor in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met:

Conny van der Ree, 06 20987351

Nieuwe lestijden vanaf 13 juni

Geachte leden, ouders/ verzorgers

Met ingang van maandag 13 juni 2016, gaan er lestijden veranderen.
Dit in verband met einde wedstrijdseizoen en aantallen leden in de selectie turngroepen.

De nieuwe uren

Na de vakantie worden alle uren opnieuw bekeken, qua bezetting leiding, kosten en aantallen turnstersOok zijn we nog steeds op zoek naar een nieuw bestuur.

Als er vragen zijn, bel gerust
Conny van der Ree  ( 06 209 87 351 )

Met vriendelijke sportgroeten,
namens bestuur en leiding HMS Dinteloord
Conny

Algemene Ledenvergadering

Beste Leden, ouders en verzorgers van HMS,

Graag willen we u/ jullie allen uitnodigen voor de jaarlijkse ALV van HMS op woensdag 15 juni 2016.

Op de agenda staan een aantal belangrijke punten waar we graag uw/ jullie aandacht voor willen vragen:

Het eerste punt betreft de contributie. Wij willen graag een voorstel doen om deze op een andere manier te berekenen,

namelijk uit een vast deel om lid te zijn van de vereniging, en een deel per uur.

Onder de streep zal het niet zoveel uitmaken, maar het wordt wel logischer.

Het tweede belangrijke punt betreft het feit dat we, als bestuur bij ons aantreden hebben aangegeven het in principe voor een beperkte tijd te willen doen.

Aangezien zowel voorzitter, secretaris als penningmeester allen een drukke baan hebben, zijn we van plan om bij deze ALV ook weer af te treden.

Dit betekent niet dat we de vereniging de rug toe draaien, maar wel dat we dringend een nieuw bestuur nodig hebben om de vereniging draaiend te houden.

Natuurlijk zullen we de overdracht op een fatsoenlijke manier vormgeven, en het nieuwe bestuur waar nodig ondersteunen.

Daarom naast de agenda voor de ALV, ook het dringende verzoek om jezelf kandidaat te stellen voor het HMS bestuur, en op de aankomende vergadering aanwezig te zijn.

Tot ziens op de ALV

Met vriendelijke groeten,

Bestuur HMS


U kunt het programma downloaden:

Word bestand : uitnoding algemene ledenvergadering 15-06-2016

PDF bestand:  uitnoding algemene ledenvergadering 15-06-2016

 

Rabobank Clubkas campagne

Rabo-club-2016Dit jaar stelt Rabobank Zuidwest-Brabant middels haar Clubkas campagne weer een bedrag van 125.000 euro beschikbaar om het regionale verenigingsleven te steunen. Dit bedrag wordt door leden van de Rabobank (naar rato van het aantal ontvangen stemmen) verdeeld onder alle deelnemende verenigingen en stichtingen, waaronder HMS Dinteloord. Dus ben je lid van de Rabobank, vragen wij je in de periode van 6 tot en met 18 april a.s. je stem uit te brengen op HMS!

Heb je wel een rekening bij de Rabobank, maar ben je (nog) geen lid van de bank, kun je dat eenvoudig alsnog worden. Ga daarvoor naar de homepage van de Rabobank, type in de zoekbalk rechts bovenaan ‘lid worden’ en druk op enter. Klik vervolgens op ‘leden Rabobank’, scroll iets naar beneden en druk op de oranje balk ‘word lid van de Rabobank’. Doe je dit voor 1 maart a.s. ontvang je tijdig je stemkaart, waarmee je je stem kunt uitbrengen.

Iedere stem is geld waard, dus ben je in de gelegenheid op ons te stemmen: heel graag!

Combiwedstrijd fotoalbum

Klik op de foto voor het fotoalbum van de combiwedstrijd

combiwedstrijd-2016

Combiwedstrijd uitslag

De uitslag van de combiwedstrijd kan gedownload worden: Combiwedstrijd 2016 – uitslag

wedstrijdoverzicht combiwedstrijden van 27 februari 2016

De wedstrijd wordt gehouden in Sporthal De Buitelstee te Dinteloord.

Jullie worden verzocht om 08.45 uur aanwezig te zijn in het verenigingstenue.

Kleedkamerindeling is als volgt:
Kleedkamer 1 De Kieviten
Kleedkamer 2 Malthastars
Kleedkamer 3 HMS
Kleedkamer 4 Jongens van alle verenigingen
Het wedstrijdoverzicht is als volgt:
09.00 uur Opening
09.15 uur – 10.25 uur Meisjes pre pre instap(6 jarigen) en pre instap (7 jarigen) Pre pre selectie
10.25 uur – 11.35 uur Meisjes Instap(8-9 jaar), Pupil 1 en Pupil 2, pre selectie en jongens
11.45 uur Prijsuitreiking

Als de kinderen niet turnen dan worden ze aan de andere kant bezig gehouden met spelletjes, tumbling springen enz.

Gratis kennismaking beweegdiploma.

Op vrijdag  12-02-2016  organiseert HMS Dinteloord voor alle kinderen van 2 t/m 6 jaar,
een gratis kennismaking met het landelijke beweegdiploma.

(PEUTERS/KLEUTERS  kunnen alleen deelnemen samen met ouders/begeleiding)

Aanvang van het evenement zal voor de 2 t/m 6 jarige zijn om 10.30 uur.

Het zal omstreeks 12.00 uur afgelopen zijn.

Oudere berichten «