Skip to content

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar o zo belangrijk voor de motorische, de sociale en cognitieve ontwikkeling van het jonge kind. De KNGU gaat zorgt er voor dat kinderen op jonge leeftijd niet alleen een zwemdiploma maar ook een beweegdiploma kunnen halen.

KNGU Keurmerk beweeg diploma

Waarom een beweegdiploma voor kinderen van2-6 jaar

In de leeftijdsperiode van 2 – 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen.

Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.

Beweegprogramma als basis voor het beweegdiploma

Het beweegprogramma Gymkids is de basis voor het beweegdiploma. De speciale lessen bijbehorende bij het beweegdiploma komen uit de Gymkidsmap.

Met Gymkids willen wij het jonge kind breed introduceren in de beweging cultuur en het kind in staat stellen een breed en wendbaar bewegingsrepertoire op te bouwen.

Dit doen wij niet door het leren van specifieke bewegingen of bewegingskunstjes. Wij kiezen bij het leren van bewegen voor de aanpak met de strategie van de bewegingskenmerken en leren het jonge kind kwalitatief goed bewegen.

Daarvoor is lesmateriaal voor peuters en kleuters ontwikkeld. Peuters en kleuters leren al spelend. Het is de lesgever, die met opdrachtveranderingen, aanpassingen, vragen suggesties en complimenten de peuter en kleuters stimuleert tot motorische ontwikkeling, maar ook de mentale en sociale ontwikkeling.

In het les menu is de aandacht gericht op het psychologische (voorbereiden, leren en presteren), het fysiologische (draaien, voortbewegen en hanteren van materiaal met handen en voeten), het anatomische (activiteiten met de armen) en het sociale aspect (individueel of samen). De lesgever zorgt voortdurend voor nieuwe uitdagingen, prikkels en vertrouwen en past de les aan het kundeprofiel van het kind aan.

Om het beweegdiploma in 10 tot 20 lessen te kunnen behalen zijn er vanuit Gymkids 20 lessen geselecteerd op vaardigheden die gevraagd worden bij de uitgangspunten van het beweegdiploma.