Lesrooster

Locatie Gymzaal Voorstraat, Nieuw vossemeer

Dinsdag

15.45 – 16.30 uur

 • peuters en kleuters t/m groep 2
 • Arienne

16.30 – 17.30 uur

 • recreanten groep 2/3 en 4
 • Conny & Ad

17.30 – 18.45 uur

 • recreanten groep 4 en ouder
 • Conny & Ad

Locatie Sporthal de Buitelstee

Maandag

15.45 – 17.15 uur

 • recreanten turnen groep 3-4 en (pre) selectie
 • Conny & ?

17.15 – 19.15 uur

 • selectie verplicht vanaf pupil 1 en keuze
 • Conny & ?

Donderdag

09.15 – 10.15 uur

 • Ouder/kindgym vanaf 18 maanden
 • Joke

15.30 – 16.30 uur

 • Peuters vanaf 3 ½ en Kleuters
 • ? & Kyra

16.30 – 17.30 uur

 • Recreanten groep 3
 • ? & Kyra

16.00 – 17.30 uur

 • recreanten groep 3 en ouder, (pre) selectie verplicht
 • Conny & ?

17.30 – 19.30 uur

 • selectie keuze en verplicht vanaf pupil 1
 • Conny & Didi

Locatie: De Woonvoorziening

Donderdag

18.30 – 19.30 uur

 • G-gym / Yoga
 • Vacant
Vakanties

Tijdens de vakanties wordt er geen les gegeven

Schooljaar 2019 / 2020

Aanvang lessen

19 Augustus

Herfstvakantie

12 oktober t/m 20 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 1 maart 2020

Goede Vrijdag + 2e Paasdag

10 t/m 13 april 2020

Meivakantie

27 april t/m 8 mei 2020

Hemelvaart

21 t/m 24 mei2020

Pinksteren

1 juni 2020

Begin zomervakantie HMS

Maandag 6 juli

Zomervakantie

11 juli t/m 23 augustus 2019

Regels bij de lessen van HMS

Om de lessen zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we op papier gezet wat wij van onze leden verwachten en wat zij van onze leiding mogen verwachten.

Reacties op deze regels zijn welkom bij het bestuur.

Opmerkingen over de lessen of andere technische zaken bij het hoofd technisch leiding
(Adressen staan vermeld voor in dit boekje of op de website)

 • Het is voor ouders/verzorgers/ belangstellenden niet toegestaan de gehele les te blijven kijken.
 • Het is zeer storend en de kinderen zijn snel afgeleid, waardoor veiligheid niet meer voorop staat.
 • Er zijn meerdere momenten in het seizoen om de verrichtingen van de leden te bewonderen.
 • Natuurlijk kunt u wel de 1e 2 lessen zo nodig blijven kijken.

Kledingafspraken

Algemeen:

 • Geen sieraden (bv: kettingen, armbanden en/of oorbellen)
 • Haren vast opgebonden. Tijdens de trainingen, wedstrijden en demo’s

Peuters/ Kleuters

 • Makkelijk zittende sportkleding

Recreanten gymnastiek/turnen.

 • HMS-turnpakje of turnpakje, jongens broekje, T-shirt.
 • Turnschoentjes (wit) of blote voeten.

Selectie turnen

 • Turnpakje, broekje.
 •  Turnschoentjes (wit) of blote voeten

Wij verwachten van onze leden dat zij:

 • Tijdig aanwezig zijn voor de les en pas na afloop van de les weggaan
 • De lessen niet verlaten zonder toestemming van de leiding
 • Helpen bij het opzetten en opruimen van de toestellen in overleg met de leiding
 • Elkaar niet pesten, geen grove taal gebruiken
 • Respectvol omgaan met elkaar en de leiding
 • Gepaste kleding dragen volgens de richtlijnen van de vereniging
 • Bij verhindering afmelden bij de leiding

De leden mogen van onze leiding verwachten dat zij:

 • Voor aanvang van de lessen aanwezig zijn en pas na afloop van de lessen weggaan, dit om eventueel ouders te woord te staan, na de les
 • De lessen niet verlaten, tenzij ze met een leerling mee moeten of anders noodzakelijk
 • Helpen met opzetten en opruimen van de toestellen en dit begeleiden
 • Respectvol omgaan met elkaar en de leden
 • Geen grove taal gebruiken, gepaste sportkleding dragen
 • Bijgeschoold blijven en zijn