Lesrooster

Locatie:

Gymzaal Achterstraat, Nieuw vossemeer

Dinsdag

15.45 – 16.30 uur

 • peuters en kleuters t/m groep 2
 • Arienne

16.30 – 17.30 uur

 • recreatief turnen
 • Conny & Ad

17.30 – 18.30 uur

 • selectie turnen dames
 • Conny & Ad

Locatie:

Sporthal de Buitelstee Dinteloord

Maandag

15.45 – 16.45 uur

 • peuters/kleuters (of donderdag) afhankelijk van rooster leiding
 • Conny & ?

15.45 – 17.45 uur

 • selectie turnen (verplicht)
 • Conny & ?

16.45 – 17.45 uur

 • recreanten springgroep (bij voldoende deelname)
 • Conny & ?

17.30 – 19.30 uur

 • selectie turnen dames (keuze en verplicht)
 • Conny & ?

Donderdag

09.00 – 10.00 uur

 • Ouder/kindgym vanaf 18 maanden
 • Joke

16.00 – 17.00 uur

 • peuters/ kleuters (of maandag i.v.m. rooster leiding)
 • ? & Kyra

17.00 – 18.00 uur

 • recreanten turnen groep 2 en 3
 • ? & Kyra

16.00 – 17.30 uur

 • recreanten turnen groep 4 en ouder
 • Conny & ?

17.30 – 19.30 uur

 • selectie turnen dames verplicht en keuze
 • Conny & Didi

Locatie: De Woonvoorziening

Donderdag

18.30 – 19.30 uur

 • G-gym / Yoga
 • Vacant
Vakanties

Tijdens de vakanties wordt er geen les gegeven

Schooljaar 2020 / 2021

Aanvang lessen

24 Augustus

Herfstvakantie

19 oktober t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 19 februari 2021

Goede Vrijdag + 2e Paasdag

2 t/m 5 april 2021

Meivakantie

26 april t/m 7 mei 2021

Hemelvaart

13 t/m 14 mei 2021

Pinksteren

24 mei 2021

Zomervakantie

26 juli t/m 3 september 2021

Aanvang lessen

6 september 2021

Regels bij de lessen van HMS

Om de lessen zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we op papier gezet wat wij van onze leden verwachten en wat zij van onze leiding mogen verwachten.

Reacties op deze regels zijn welkom bij het bestuur.

Opmerkingen over de lessen of andere technische zaken bij het hoofd technisch leiding
(Adressen staan vermeld voor in dit boekje of op de website)

 • Het is voor ouders/verzorgers/ belangstellenden niet toegestaan de gehele les te blijven kijken.
 • Het is zeer storend en de kinderen zijn snel afgeleid, waardoor veiligheid niet meer voorop staat.
 • Er zijn meerdere momenten in het seizoen om de verrichtingen van de leden te bewonderen.
 • Natuurlijk kunt u wel de 1e 2 lessen zo nodig blijven kijken.

Kledingafspraken

Algemeen:

 • Geen sieraden (bv: kettingen, armbanden en/of oorbellen)
 • Haren vast opgebonden. Tijdens de trainingen, wedstrijden en demo’s

Peuters/ Kleuters

 • Makkelijk zittende sportkleding

Recreanten gymnastiek/turnen.

 • HMS-turnpakje of turnpakje, jongens broekje, T-shirt.
 • Turnschoentjes (wit) of blote voeten.

Selectie turnen

 • Turnpakje, broekje.
 •  Turnschoentjes (wit) of blote voeten

Wij verwachten van onze leden dat zij:

 • Tijdig aanwezig zijn voor de les en pas na afloop van de les weggaan
 • De lessen niet verlaten zonder toestemming van de leiding
 • Helpen bij het opzetten en opruimen van de toestellen in overleg met de leiding
 • Elkaar niet pesten, geen grove taal gebruiken
 • Respectvol omgaan met elkaar en de leiding
 • Gepaste kleding dragen volgens de richtlijnen van de vereniging
 • Bij verhindering afmelden bij de leiding

De leden mogen van onze leiding verwachten dat zij:

 • Voor aanvang van de lessen aanwezig zijn en pas na afloop van de lessen weggaan, dit om eventueel ouders te woord te staan, na de les
 • De lessen niet verlaten, tenzij ze met een leerling mee moeten of anders noodzakelijk
 • Helpen met opzetten en opruimen van de toestellen en dit begeleiden
 • Respectvol omgaan met elkaar en de leden
 • Geen grove taal gebruiken, gepaste sportkleding dragen
 • Bijgeschoold blijven en zijn